Uzdodiet jautājumu

Detektīvu pakalpojumi

Biznesa pavadījums

Pakalpojumu kalkulators

Eiropas Sabiedrība (SE)

Vīzas, uzturēšanās atļaujas

Tiesiskā analīze

Šķīrējtiesa

Šķīrējtiesa

 

Pārstāvība šķīrējtiesās

Strīdu izskatīšana šķīrējtiesās tiek pielietota daudzās valstīs, un tā ir spilgta demokrātijas un tiesiskuma attīstības pazīme, jo valsts, kurai ir tiesu vara, pieļauj privāto tiesas aizsardzību. Pēdējos gadu desmitos strīdu izskatīšana Latvijas šķīrējtiesās ir izplatīta, jo valsts tiesas ir pārslogotas un juridiskie strīdi ilgst 3-4 gadus, kas nav pieņemams biznesa dinamiskai attīstībai un ikdienas saimnieciskās darbības vadīšanai.

Šķīrējtiesa ir pastāvīga nevalstiska institūcija, kur tiek risināti civiltiesiskie strīdi. Tiesnešu sastāvu katrai konkrētai tiesas izskatišanai šķīrējtiesā veido pašas civillietas puses. Civiltiesisko strīdu puses var būt kā juridiskās, tā arī fiziskās personas, ar nosacījumu, ka viņas pašas piekrita risināt strīdus šķīrējtiesā un izskatīšanā nav skartas fizisko personu kā patērētāju tiesības.

Mūsu juridiskais birojs piedāvā savus pakalpojumus lietu izskatīšanas gadījumos dažādās Latvijas sķīrējtiesās. Mēs piedāvājam:

• palīdzību šķīrējtiesas izvēlē, noslēdzot civiltiesiskā rakstura līgumus un darījumus;

• Izvelētās vai piedāvātās šķīrējtiesas reglamenta un reputācijas novērtejumu;

• palīdzību šķīrējtiesnešu izvēlē;

• procesuālo dokumentu sagatavošanu iesniegšanai sķīrējtiesā, kā arī prasības nodrošinājumam;

• Piedalīšanās šķīrējtiesas sēdēs;

• Procesuālās darbības izpildlapas saņemšanai valsts tiesā vai izpildlapas saņemšanas apstrīdēšana;

• Piedalīšanās šķīrējtiesas lēmumu izpildē

Mūsu pakalpojumu samaksa- pēc vienošanās un atkarīgi no piedāvāto lietu sarežģītības.

 

 


2010 © vip-advocatus.com