Uzdodiet jautājumu

Detektīvu pakalpojumi

Biznesa pavadījums

Pakalpojumu kalkulators

Eiropas Sabiedrība (SE)

Vīzas, uzturēšanās atļaujas

Tiesiskā analīze

Šķīrējtiesa

Tiesiskā analīze

Ar dokumentu tiesisko analīzi saprot parbaudi  attiecībā uz  šo dokumentu  atbilstību likuma prasībām.

Juridiskā dokumenta  tiesiskās analīzes (pārbaudes) svarīgs posms ir tiesu prakses  analīze, kā rezultātā dokumentā var būt veikti grozījumi. Dokumenta tiesiskā analīze (pārbaude) var būtiski ietekmēt puses juridisko aizsargātību, kā arī  tās tiesības  īstenošanas un realizācijas realitāti.

Līguma tiesiskā analīze (kontrakta analīze) ļauj atklāt apstākļus, kuri var negatīvi ietekmēt vienu no pusēm;

Noteikt tiesiskās bilances poziciju, atklāt neatbilstību lietišķā apgrozījuma  tradīcijām. Līguma tiesiskā analīze (kontrakta analīze) var tikt  izpildīta rakstveidā, kur būs iekļautas rekomendācijas par tā  noteikumu izmaiņām, atsauces uz likumdošanu un secinājumi ar kritiskām piezīmēm.

Līguma analīzē tiks iekļauti: līguma nosacījumi, kuri netiek piemēroti, ievērojot lietišķā apgrozījuma tradīcijas, līguma nosacījumu atbilstība likumdošanai, rekomendācijas grozījumu izdarīšanai līgumā, kā arī citi nepieciešamie  juridiskie padomi attiecībā uz  analizējamo līgumu.

Rakstiskais slēdziens satur  pētāmā jautājuma priekšmetu, argumentētu atbildi, kurā ir iekļautas atsauces uz konkrētiem likumdošanas normatīviem, kuriem dotajā brīdī ir juridisks spēks. Atkarībā no pasūtījuma  mēroga un sarežģītības pakāpes, rakstiskie slēdzieni var būt sagatavoti dažu dienu, nedēļu, dažreiz arī mēnešu  laikā. Juristiem nepieciešams izskatīt jautājumu objektīvi, veikt uzņēmuma saimniecisko procesu  analīzi, veikt līgumu un citu dokumentu  ekspertīzi, kas satur konkrētas saistības.

Rakstiskie secinājumi var paust jurista viedokli par noteiktu tematiku- piemēram, nodokļu inspekcijas soda sankciju piemērošanas likumīgums konkrētā punktā (norādīts auditoru pārbaudes protokolā) vai partneru darbības analīze, kuri (pēc klienta domām) pārkāp  minētās fiziskās vai juridiskās personas tiesības. Pēc šāda slēdziena saņemšanas klients (uzņēmuma vadītājs) pieņem lēmumu par strīdu risināšanu tiesas ceļā.

Dažos gadījumos vadītājam  vai galvenajam  grāmatvedim vajadzīgs juridiskais atbalsts sarežģītos komercdarbības jautājumos- biznesa drošībai. Nepieciešams pareizi formulēt jautājumus, iesniegt juristiem nepieciešamos dokumentus, saskaņot laiku, kas ir paredzēts analītiskajai darbībai un slēdziena izsniegšanas laiku.

Rakstveida analīze tiek veikta:

-         Jautājumos, kuri ir saistīti ar līguma, kontraktu un vienošanās sastādīšanu (analīze, ekspertīze, dokumenta kvalitātes un viņa  atbilstība likumdošanas normatīviem);

-         kadru politikas jautājumos- likumīgums saistībā ar darba ņemšanas līgumiem, darba vienošanos, aprēķiniem saskaņā  ar  slimības un izpildu lapām, kadru dokumentācijas lietvedības novērtējums, dokumentu sarakstu sastādīšana, kuri nav iekļauti, bet ir nepieciešami minētās organizācijas dokumentu apgrozījumā;

-         Mantisko un nemantisko uzņēmumu tiesību jautājumiem, kas rodas strīdos ar pārvaldes iestādēm, dažādām valsts inspekcijām un struktūrām komerciālo plānu realizācijas procesā;

-         Atbildei uz konkrētiem  jautājumiem, kas rodas dažādu likumdošanas normatīvu skaidrošanā.

Pasūtīt tiesisko analīzi


2010 © vip-advocatus.com