Uzdodiet jautājumu

Detektīvu pakalpojumi

Biznesa pavadījums

Pakalpojumu kalkulators

Eiropas Sabiedrība (SE)

Vīzas, uzturēšanās atļaujas

Tiesiskā analīze

Šķīrējtiesa

Eiropas Sabiedrība (SE)

Ja jūsu uzņēmums plāno tuvakajā nākotnē paplašināt savas klātbūtnes robežas starptautiskajā biznesā, tai skaitā arī ES valstīs, mūsu speciālisti palīdzēs Jums sagatavot tik svarīgu soli, izstrādās pārveidojumu stratēģiju un taktiku.

Šim mērķim Latvijā pastāv dažādas uzņēmuma pārveidošanas iespējas.

Sākot ar 2004.gada 8.oktobri Latvijā ir iespējams dibināt jaunu komercsabiedrību- Eiropas Sabiedrību (Societes Europea, SE), kas var pārcelt savu juridisko adresi no vienas valsts- Eiropas Savienības (ES) dalībnieces uz citu valsti, nelikvidējot uzņēmumu un nedibinot jaunu sabiedrību citā ES dalībvalstī. Eiropas sabiedrību (SE) var pārcelt ne tikai no Latvijas uz ES un atpakaļ, bet gan arī uz Īslandi, Norvēģiju, Lihtenšteinu un Šveici tātad valstīm, kuras nav ES dalībvalstis. Eiropas sabiedrības (SE) reģistrāciju izdara Uzņēmumu reģistrs.

SE dibināšanu nosaka ES Regula (2157/2001) par Eiropas uzņēmējdarbības (SE) statūtiem, kas tika pieņemta 2001. gada 8.oktobrī. Regulas mērķis ir ieviest mehānismu, kas dotu iespēju dažāda veida komercsabiedrībām no dažādām ES dalībvalstīm dibināt Eiropas Sabiedrību ar vienotu tiesisko regulējumu visās valstīs, kas ir ES dalībvalstīs. Regula piedāvā dažas iespējas starptautiskās sadarbības veicināšanai:

1. akciju sabiedrību starptautiskā apvienība;

2. SE juridiskās adreses pārcelšana uz citu valsti , kas ir ES dalībvalsts, bez SE likvidācijas procedūras.

Minimālais SE pamatkapitāls (uzņemtās saistības viņa apmaksai) nevar būt mazāks par 120 000 Eiro (apmēram 79 000 Ls), Latvijā reģistrētām akciju sabiedrībām- 25 000 Ls (izņemot kredītiestādes un apdrošināšanas sabiedrības), bet sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA)- 2000 Ls. ES Regula paredz četrus veidus, kā un kas var dibināt tādas sabiedrības. Pirmais SE veidošanas veids ir akciju sabiedrību apvienošanās, otrais veids – akciju sabiedrību un SIA apvienošanās, trešais veids ir Eiropas Sabiedrības dibināšana kā komercsabiedrību un citu juridisko personu pārvaldes sabiedrība, ceturtais veids- Eiropas Sabiedrības kā atkarīgas sabiedrības dibināšana vai esošās akciju sabiedrības pārveidošana SE, ja tam bija atkarīga sabiedrība citā valstī- ES dalībvalstī.

Mūsu specialisti sniegs Jums konsultācijas par dažādiem SE dibināšanas variantiem, palīdzot izvēlēties optimālāko Jūsu situācijā.


2010 © vip-advocatus.com